Шукаймо!

Забуте свято - З'єднання та Дискусія

Вознесіння Христове. 1958 рік Сальвадор Далі
З'єднання
Тілесне піднесення Ісуса на небо та слова Установлення Вечері Господньої: “Беріть їжте; це моє тіло ", створило очевидну суперечність у свідомості деяких людей. До 16 століття більшість християнської церкви просто вірили словам Христа, а саме: Він піднявся на небо і все ще надає Свої Тіло та Кров християнам їсти і пити у Святому Причасті. Пояснення того, як Він це досяг, не було на перший план у свідомості більшості людей.

Однак вже в 13 столітті в Західній (Римській) церкві виникла спроба пояснити це явне протиріччя. Вчення, яке називалося транссубстантацією, стверджувало, що хліб та вино на вівтарі перетворювались або змінювалися у тіло та кров Христа. Відповідно до того, як середньовічні вчені розуміли фізику, перетворення однієї речовини в іншу не призводячи до руху; отже, Христос міг залишатися на небі, і Його Тіло також могло бути присутнім (через транссубстантацію) на вівтарі в церкві.

Для багатьох сучасних людей не має сенсу в такому поясненні. Наші труднощі в осмисленні цього аргументу пов'язані не з інтелектом людей, а з іншим розумінням фізичного світу. До 16 століття розуміння людей фізичного світу змінилося так, що воно більше відповідає нашій сучасності, ніж в часи середньовіччя та античності.
Дискусія
Після того, як Мартін Лютер виклав дев'яносто п'ять тез на дверях Замкової церкви у Віттенберзі, суперечка виникла над Вечерею Господньою. Рим продовжував викладати те, що було з 13 століття: транссубстантація - що хліб і вино змінюються в Тіло і Кров Христа без переміщення тіла Христа з неба на землю. Лютерани, відкидаючи транссубстантацію як теорію, бо пояснювали, що Христос міг бути одночасно на Небі праворуч Отця і на вівтарі у Господній Вечері, ніколи не заперечуючи того що Христос дав Своє Тіло і Кров їсти та пити на прощення гріхів. Лютерани просто визнавали  те, що сказав Ісус у своїх словах. Однак інша група, яка стала відомою як реформатська (сьогодні складається з християнських конфесій, які не є східно-православними, католицькими чи лютеранськими), не лише відкинула транссубстантацію як теорію, але і відкинула ідею про те, що Христос дає Своє Тіло і Кров їсти і пити на Вечері Господній. Очолювані Ульріхом Цвінглі, Джоном Кальвіном та іншими, ці християни стверджували, що єдиний спосіб Церкви отримати доступ до Ісуса - це через Його Духа. Це може пояснити, чому протестантські християни, тобто, реформовані, загалом, зосереджуються набагато більше на присутності Святого Духа в богослужінні, особливо в їх музиці, ніж на присутності Ісуса.

Отже, хоча ці християни зізнаються, що Ісус «духовно» присутній у Господній Вечері, вони заперечують, що Ісус дає Своє справжнє Тіло та справжню Кров у Свою Вечерю. Тобто вони заперечують, що саме Тіло і Кров, які народилися від Діви Марії, постраждали на хресті, піднялися на третій день і піднялися на Небо, є присутніми в Господній Вечері для того щоб Їх їсти і пити. Християни-реформати обрунтовували, що оскільки тіло Ісуса на небі, воно не може бути на вівтарі, щоб їсти і пити їх. Цвінглі висловився так: "Але якщо Христос сидить там, Він не може бути тут". Основним аргументом їх було вознесіння Ісуса по праву руку Бога - Отця, яке розглядалося як створення розлуки між Ісусом та Його Церквою на землі.


Кінцева точка цієї дискусії сфокусована на тому, як людина розуміє "праву руку Бога". Чи є права рука Бога фізичним місцем на Небі, розташованим вправо праворуч від престолу Небесного Отця? Або, як вчать Лютер та Лютеранське віросповідання, - це права рука Бога, що прирівнюється до того, що сказав Ісус у Матвії. 28:18: "Вся влада на небі та на землі була надана Мені"? Коли праву руку Бога розуміють як "всю владу на небі та на землі", і розуміють таким чином, що не суперечить Христовим Словам Установи Вечері Господньої, "Це Моє тіло. . . Це моя кров ”, Христове вознесіння на Небо не викликає проблем з Господньою Вечеряю. Насправді це розуміння є єдиним, що дозволяє словам Ісуса виконувати те, що Він говорить і обіцяє, тобто, що Він має силу і повноваження виконувати те, що Він обіцяв нам дати, а саме Його Тіло і Кров на прощення гріхів. Христос, який не дає Своїм тілом і Своєю кров'ю їсти і пити за прощення гріхів, Христос, який залишається на Небі відокремлений від Свого народу, - це Христос, якого немає для нас. Якщо Христа немає для нас, Він робить нам мало добра.

Автор: Dr. Albert B. Collver

Ролі чоловіків і жінок у церкві


Прийнято 1990 році Євангелічно-Лютеранським Синодом (USA) 

На основі таких уривків Писання, як Буття 1-3; 1 Коринтян 11: 3-16; 1 Коринтянам 14: 33b-36; Ефесянам 5: 22-26; Галатів 3:28; 1 Тимофій 2: 11- 15; 1 Петро 3: 1-7; Римлянам 16 та Філіппійцям 4:3 ми навчаємо:
1. Бог створив чоловіка та жінку за власним образом, тобто створив їх із справжнім знанням про Нього та з досконалою праведністю та святістю. Хоча наші перші батьки втратили цей образ, в результаті гріхопадіння, все ж Бог у своїй благодаті пообіцяв Спасителя і в Ньому відновив цей образ.
2. Ця духовна рівність чоловіка і жінки є реальністю дії благодаті, як пише святий Павло до Галатів 3:28: "Нема юдея, ні грека, нема раба, ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі!"
3. Через віру в Христа всі християни є членами загального священства віруючих як такі перебувають у повному володінні всіма своїми правами і привілеями та призиваються здійснювати їх.
4. При створенні чоловіка і жінки Бог встановив порядок або структуру шляхом присвоєння індивідуальної ідентичності та ролей кожній статі. Відповідно до Буття 2, Єва була створена для того, щоб бути помічницею Адаму і як така повинна знаходитись під його головуванням.
5. Принцип головування чітко викладається у Старому Завіті. У Буття 3:16 Господь говорить жінці: « і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою». Первісна структура при створенні залишалася чинною після падіння гріха.
6. Принцип головування чітко викладений також у Новому Завіті. У 1 Коринтян 11:3 Павло говорить: «а жінці голова чоловік», а в Ефесянах 5 апостол говорить дружинам підкорятися своїм чоловікам, «бо чоловік голова дружини». (Еф. 5: 22–23) Апостол Петро посилається на цей принцип головування, коли він виділяє Сару як приклад, коли слухається Авраама і називає його Господом. (1 Петро 3: 1–7)
7. Тому головуючим є чоловік в його ролі лідерства, якому підпорядковується жінка, є таким чином Божим наказом для доброго порядку. (Буття 1:31)
8. Яскравим прикладом доброти та необхідності принципу головування знаходиться у відносинах між Богом Отцем та Богом Сином. ( 1 Коринтян 11: 3) Біблійне християнство завжди навчало, що Отець і Син є однаково Богом; немає різниці в їх ступеня божественності. І все-таки в 1 Коринтян 15:28 кажуть, що сам Син підпорядковується Отцю. Цікаво зауважити, що тут те саме дієслово використовується для підпорядкування Сина Отцю, як і для підпорядкування жінки чоловікові в Ефесянах 5 та 1 Тимофія 2. У 1 Коринтянах 15:28 метою підпорядкування Сина Божого - Отцю є не для того, щоб поставити Сина в неповноцінну позицію, а створити прекрасний план. Метою підпорядкування дружини своєму чоловікові і підпорядкування жінки в християнському зібранні також є здійснення прекрасного плану, а саме: встановлення шлюбу, який не тільки триває, але і є прекрасною гармонією, і встановлення впорядкованого і гармонійного спілкування на зібраннях.
9. Наш Господь відкрив, що Він хоче, щоби такий принцип головування підтримувався і в церкві. Саме з цієї причини Господь обмежив душпастирське служіння людям. (порівняйте 1 Тимофій 2: 11-14 та 1 Коринтян 14: 34ff)
10. Цей самий принцип застосовується і до виборчого права жінки в церкві. Писання забороняє жінкам "мати владу над чоловіком" (1 Тимофій 2:12)
11. Однак цей принцип не забороняє консультацій між чоловіками та жінками в
церкві. Тому можуть проводитися неформальні зустрічі або форуми, на яких
жінки можуть мати можливість шукати інформацію та висловлювати свою
думку. Але остаточні рішення повинні приймати чоловіки. Сам Господь поклав
цю відповідальність на чоловіків, і вони повинні виконувати це у спосіб,
чутливий до почуттів та побажань також жінок.
12. Писання закликає жінок використовувати свої таланти в тих областях
церковної праці, які не суперечать принципу верховенства або принципу
публічного управління засобами благодаті. Як частині священства віруючих,
жінкам теж багато потрібно чого робити в церкві. У Посланні до Римлян, розділ
16, апостол Павло віддає належне Фіві християнці у Римі як служителю
(дияконісі) церкви в Кенхреях і посилає вітання жінкам, щоби вони надали їй
допомогу. Він згадує Прискиллу і її чоловіка Акилу як «співробітників у
Христі Ісусі» (вірш.3) і якісь Марії, «яка багато працювала для нас». (вірш 6)
І в своєму листі до филип'ян він закликає збори «допомагай тим, хто в
боротьбі за Євангелію помагали мені» (4: 2). Ми також не повинні забувати
про багатьох жінок, які служили нашому Господу під час його земного
служіння. чиї імена записані в Євангеліях. Наприклад, жінки можуть давати
свої поради на відкритих зборах громад; викладати в воскресній школі, в літніх
біблійних школах; працювати у хорі; працювати в комітетах в якості радників;
допомагати пастору і старійшинам відвідувати хворих, самотніх людей; а також
допомагати в справах благодійності в зборах і суспільстві.
13. З вищезазначених уривків видно, що жінки використовували свої таланти в
служінні Господу, і їх цінували за це. Сьогодні церква може навчитися від
ранньої церкви робити те саме, але завжди в межах які встановив сам Бог. У
минулому, можливо, було занадто багато уваги на тому, що жінки не повинні робити, а не на те, що вони повинні робити, тим самим створюючи враження,
що жіночі таланти не потрібні та не цінуються.
14. Хоча ми мусимо продовжувати дотримуватися та відстоювати біблійних
принципів, що стосується рукоположеня жінок і ними здійснення влади над
чоловіками, з досліджуваних уривків видно, що участь жінок у роботі Євангелія
є благословенням для церкви . Бог дав служіння Євангелія усім віруючим; саме
службу пастирського служіння він обмежив кваліфікованими людьми –
чоловічої статі.
15. На завершення, чоловіки-християни повинні серйозно сприймати свої
лідерські обов'язки, а жінки-християни також мають відповідальність за
заохочення чоловіків до виконання своїх обов'язків та обов'язків лідерства.
16. Коли чоловіки та жінки працюють разом у Євангелії, прислухаючись до
Слова і працюючи в межах Священного Писання, тоді по-справжньому Бог
прославляється, а церква повчається.

Матеріал взятий тут: https://els.org/beliefs/doctrinal-statements/roles-of-men-and-women-in-the-
church/

Забуте Свято - Передумови

Джон Сінглтон Коплі. Вознесіння. 1775 рік
Коли ви думаєте про вознесіння Христа на небо, який образ приходить вам на думку? Ви уявляєте, як Ісус піднімається, як ракета, стає все меншим і меншим, коли Він подорожує все вище і вище в небо? Ти уявляєш, як Ісус летить як Супермен? Марк 16:19 не дає нам детального опису про те, як появилося Вознесіння. У тексті просто сказано, що Він "вознісся на небо, і сів по Божій правиці.". Луки 24:51 повідомляє, що Ісус «то зачав відступати від них, і на небо возноситись». Дії 1: 9 дає найбільш описовий виклад вознесіння Ісуса: «Він угору возноситись став, а хмара забрала Його сперед їхніх очей...». Зауважте, що дієслова, що описують Його вознесіння в цих записах, є пасивними, тобто щось, що є поза Ісусом, діє на Нього. Отець бере, піднімає і приймає Ісуса в Його праву руку, тому що Ісус отримав всю силу і владу.

Те, що Ісуса було взято з їхнього погляду хмарою, є важливим, бо хмара вказує на присутність Господа Бога. У Старому Завіті, коли народ Ізраїлю блукав у пустелі, Господь вів їх « вдень у стовпі хмари» та «вночі в стовпі огню» (Вих 13: 21–22 та інших місцях). У Вихід, Левит і Числа Господь зійшов на Свою скинію хмарою, і Він наповнив хмарою Свій храм в Єрусалимі. При Преображені Ісуса «хмара ясна заслонила їх» (Мф. 17: 5). Усі ці посилання на хмару вказують на присутність Бога. Таким чином, при вознесінні Ісуса, Він береться від очей учнів, коли Він вступає в присутності Господа Бога, щоб справедливо сісти на Свій престол.

На цьому історія не закінчується. У той час як Християнська Церква загалом визнає, що Ісус піднявся на небо, виникають розгубленість, нерозуміння і навіть розбіжності щодо того, що означає вознесіння Ісуса для Церкви тут, на землі. Деякі християни розуміють Вознесіння як сумний день, день, який відзначається, коли «молодий [був] забраний», день, який нагадує їм, що Він не присутній зі Своїми людьми фізично чи тілесно. Як кажеІ Символ віри, Ісус піднявся на небо і залишається там, поки Він не прийде «судити живих і мертвих».

Протягом середньовіччя і до Реформації той факт, що Ісус піднявся, щоб сидіти праворуч від Бога і що Він повернеться в славі в останній день, розумівся як означає, що тіло Ісуса було розташоване (буквально і фізично) на небі , більш-менш недоступне для християн на землі. Тому Церква на землі мала доступ до Ісуса насамперед через Його Духа або лише через Нього.

Автор: Dr. Albert B. Collver

Забуте свято - Вступ

Вознесіння Господнє. Середина XI ст. Фреска Спасо-Преображенського собору Мірожского монастиря в Пскові
Коли ви думаєте про найважливіші дні року, що вам спадають на думку? Для більшості християн найважливішими днями року є Різдво та Великдень. Однак у минулі часи християни відповіли б не лише Різдво та Пасха, але й Христове Вознесіння на Небо. Насправді Вознесіння - це вселенське свято, яке відзначається у всій християнській церкві. Хоча деякі церковні органи можуть мати в своєму календарі особливі дні, дні святих або поминання, які не зустрічаються в інших, Вознесіння відзначається по всій Церкві на землі разом із Страстями, Пасхою та П'ятидесятницею. Христове воскресіння з мертвих, спуск у пекло і сходження на небо є Його возвеличенням, Його славним тріумфом над гріхом, смертю і дияволом.
Важливість Христового вознесіння на небо є причиною його святкування в Церкві. Акцент на Вознесіння у Церковний рік був настільки великим, особливо у 16 ​​столітті, що він став світським святом і залишається таким у багатьох європейських державах, наприклад, Німеччині, Нідерландах, Франції, Швейцарії та північних країнах.
День Вознесіння для християн часом сприймається як гіркий момент. З одного боку, Ісус отримав всю владу на небі та на землі, що свідчить про те, що Він врятував нас від гріха та смерті. З іншого боку, Вознесіння означає час, коли « заберуть молодого» (Марк 2:20 ).  З цієї причини у четвертому та п’ятому століттях Вознесіння було відзначено постом, який би був розбитий на П’ятидесятницю.
Напруженість між радістю через перемогу Христа над гріхом, смертю та дияволом та почуттям втрати через те, що « заберуть молодого» призвело до однієї з найбільших суперечок в історії церкви - суперечки щодо присутності Христа у вечері Господній. Отже, суперечка про те, як зрозуміти вознесіння Христа, сприяла тому, що День Вознесіння став важливим церковним (і світським) святом.
Автор: Dr. Albert B. Collver

Незмінний виклик великого Реформатора - 2 частина

  У 1518 році люте переконання Лютера в тому, що ми ніколи не повинні заперечувати Божому слову, зустрічається з середньовічною доктриною са...